Některé naše váhy poskytují zákazníkovi funkci tzv. limitního vážení (limitní navažování), případně dynamického vážení.

Limitní vážení:  

Tuto funkci použijeme, pokud chceme vážit nebo kontrolovat produkt, který musí splňovat kritéria hmotnosti v určitém rozsahu. Na váze jsou pak nejprve nastaveny dvě hodnoty, dolní a horní limit, kdy je váha produktu akceptovatelná. Váha potom hmotnost výrobku vyhodnotí a pomocí zvukového signálu Vás upozorní, zda jste v požadovaném rozsahu. Lze využít i doplňkové zařízení tzv. semafor (světelně signalizační modul), který obsluhu upozorní pomocí tří barev: v limitu, pod limitem, nad limitem. Tento zůsob limitního vážení se dá využít i pro počítání kusů. 

Dynamické vážení: 

Tato funkce vážení spočívá v určení hmotnosti objektu nebo materiálu, který se pohybuje po vážící plošině. Je to v podstatě tzv. vážení za pohybu váženého objektu. Tato funkce se dá využít např. při vážení drobných zvířat, v laboratořích, při vážení kapalin.