Naše váhy poskytují zákazníkovi různé funkce vážení. Níže Vám představíme nejpoužívanější z nich.

Funkce TARA:

Tara je nejpoužívanější a nejjednodušší ze všech funkcí digitálních vah. Používá se v případě, že hmotnost obalu nemá být zahrnuta do výsledné hmotnosti. Slouží k zjištění tzv. netto váhy, tzn. v případech, kdy potřebujeme odečíst obal. Váhu standardně zapneme, položíme na vážící plochu např. obal, misku, atd.. Na displeji se zobrazí hmotnost obalu, následně stiskneme funkci TARA a hodnota na displeji se vynuluje (obal se odečte). Nyní můžeme vážit požadovaný předmět. Tato funkce lze využít i při tzv. dovažování položek, kdy potřebujeme do nějakého obalu, případně misky přidávat jednotlivé položky, které mají rozdílnou váhu. 

Počítání kusů: 

Tuto funkci lze využít všude tam, kde je nutné ušetřit čas při počítání velkého množství kusů zpravidla menších předmětů. Zjišťujeme vždy počet kusů stejné hmotnosti. Před samotným finálním vážením, musíme nejprve navážit vzorky. Na počítací váhu položíme předem známý počet vzorků, který nám zpravidla definuje váha. Váha si tak vypočte hmotnost jednoho kusu vzorku. Při následném vážení již je schopna na displeji zobrazit požadovaný počet kusů na vážící ploše. Některé počítací váhy mají již v současné době tři displeje, které pak obsluze dokáží zobrazit celkovou hmotnost, hmotnost jednoho kusu a celkový počet kusů na váze.

Limitní vážení:  

Tuto funkci použijeme, pokud chceme vážit nebo kontrolovat produkt, který musí splňovat kritéria hmotnosti v určitém rozsahu. Na digitální váze jsou pak nejprve nastaveny dvě hodnoty, dolní a horní limit, kdy je váha produktu akceptovatelná. Váha potom hmotnost výrobku vyhodnotí a pomocí zvukového signálu Vás upozorní, zda jste v požadovaném rozsahu. Lze využít i doplňkové zařízení tzv. semafor (světelně signalizační modul), který obsluhu upozorní pomocí tří barev: v limitu, pod limitem, nad limitem. Tento zůsob limitního vážení se dá využít i pro počítání kusů. 

Dynamické vážení: 

Tato funkce vážení spočívá v určení hmotnosti objektu nebo materiálu, který se pohybuje po vážící plošině, není možné ho ustálit. Je to v podstatě tzv. vážení za pohybu váženého objektu. Tato funkce se dá využít např. při vážení drobných zvířat, v laboratořích, při vážení kapalin.

Automatické vypnutí:

Většina našich digitálních vah má funkci automatického vypnutí při nečinnosti váhy. Jedná se o doplňkovou funkci, která má zásadní vliv na výdrž baterie či akumulátoru.