1. Váhu vždy položte na pevný podklad, který není vystaven vibracím
  2. Odstraňte z bezprostřední blízkosti všechny zdroje bezdrátového signálu - mobilní telefony, wifi routery a podobné
  3. Vážený předmět vždy pokládejte na střed vážicí plošiny