1. Nedotýkejte se vážicí plošiny nebo misky holými rukami vždy noste rukavice.
  2. Při vážení zavřete kryt váhy, aby výsledek vážení neovlivnilo okolní prostředí.
  3. Použijte vodováhu pro vyrovnání váhy do roviny pomocí nastavitelných šroubovacích nohou.
  4. Vyhněte se vibracím umístěním váhy na stabilním povrchu bez případného proudícího vzduchu.
  5. Provozujte váhu v prostředí kde je okolní teplota udržována mezi 18° C a 30° C.
  6. Kalibrujte váhu tam kde bude používána a také po každém přesunu váhy na jiné umístění.
  7. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Čisťit jemným saponátem a leštit suchým hadříkem.